Catalog UPDATE - Kết quả thử nghiệm sản phẩm 2019

Các tài liệu chung của ĐÈN LED VIỆT VƯƠNG được cập nhật liên tục , liên quan đến thay đổi thiết kế - thông số sản phẩm - các kết quả đo lường và chứng nhận chất lượng sản phẩm được kiểm định bởi các cơ quan có thẩm quyển...

1- Catalog Việt Vương ( cập nhật 01/03/2019) . Tải về

    Catalog DOWNLIGHT SMART LIGHTING ( cập nhật 01/08/2019) . Tải về 

2- Chứng chỉ chất lượng . Tải về

3- Chứng chỉ CO - CQ chip Nichia . Tải về

4- Kết quả đo lường chất lượng sản phẩm ( updating..)Tải về

Chi tiết kết quả đo lường từng sản phẩm :
ĐÈN LED DOWNLIGHT mẫu 2 - 7 W
ĐÈN LED DOWNLIGHT mẫu 8 - 7 W 
ĐÈN LED DOWNLIGHT tân cổ điển
ĐÈN LED Panel 40W
ĐÈN LED Đường  200W
ĐÈN LED Pha chiếu sâu 700W