TÀI LIỆU - DOWNLOAD

Catalog - Kết quả thử nghiệm sản phẩm 2019

Các tài liệu chung của ĐÈN LED VIỆT VƯƠNG được cập nhật liên tục , liên quan đến thay đổi thiết kế - thông số sản phẩm - các kết quả đo lường và chứng nhận chất lượng sản phẩm...

Xem tiếp

Quy định BẢO HÀNH SẢN PHẨM

BẢO HÀNH CHẤT LƯỢNG     Sản phẩm này được bán ra với các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của Việt Vương, Các điều khoản về bảo hành, giữa các bên, bao gồm: quy định bảo hành chất lượng,...

Xem tiếp