⛳ TRIỂN KHAI THI CÔNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG LED CAO CẤP sân golf mà KHÔNG ẢNH HƯỞNG đến khai thác - vận hành

⛳ Bạn đang sở hữu, vận hành sân gofl chưa có hệ thống chiếu sáng đánh đêm?

⛳ Xu hướng đánh đêm của các tay golf đã trở lên phổ biến đặc biệt là những bất lợi của thời tiết trong thời gian gần đây?

⛳ Bạn đang muốn triển khai hệ thống chiếu sáng để tăng khả năng cạnh tranh của sân, tăng doanh thu?


       SONG , Bạn đang lo ngại việc triển khai hệ thống chiếu sáng làm gián đoạn quá trình khai thác ảnh hưởng tới doanh thu của sân?


     Với kinh nghiệm triển khai hệ thống tại nhiều sân GOFL cao cấo, VIỆT VƯƠNG LED cam kết xây dựng dự án với kế hoạch chi tiết - giải pháp tối ưu cho , giảm thiểu đến mức tuyệt đối ảnh hưởng đến người chơi và khai thác sân :

- Biện pháp tổ chức thi công xuất sắc, phối hợp nhuần nhuyễn với bộ phận điều hành sân không ảnh hưởng tới quá trình khai thác

- Thời gian thi công nhanh nhất chỉ 90 ngày cho 9 hole golf 120 ngày cho 18 hole golf

- Công tác vệ sinh môi trường trong quá trình thi công thực hiện chuyên nghiệp, làm gọn, dọn sạch giảm tối đa ảnh hưởng lên mặt cỏ trên sân của bạn?