Quy định về chế độ bảo hành sản phẩm tại ĐÈN LED VIỆT VƯƠNG

Để đảm bảo lợi ích người tiêu dùng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm, ĐÈN LED VIỆT VƯƠNG xin đưa ra văn bản chi tiết về các chế độ liên quan đến việc BẢO HÀNH tất cả sản phẩm được sản xuất bởi Việt Vương :

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH ( có hiệu lực từ 1/10/2015 - thay thế mọi văn bản có nội dung tương tự trước đó )