Hướng dẫn lắp đặt đèn Tuýp T5/T8

Các bước thay thế bóng đèn cũ sang bóng đèn LED TUÝP :

BƯỚC 1 

Chuẩn bị :
- Đảm bảo đã tắt điện.
- Tay khô ráo.
- Bộ bóng LED Tuýp.

BƯỚC 2

Tháo bỏ bóng đèn huỳnh quang và mở hộp máng đèn.

 

 

BƯỚC 3

Tháo bỏ áp chấn lưu cũ/tắc te hoặc thảo bỏ chấn lưu điện tử, chỉ giữ lại đui đèn hai đầu máng, nếu là đui đèn điện tử thì tháo bỏ đui đèn này.

BƯỚC 4

- Lắp đặt bộ chấn lưu đèn LED (LED Driver) vào máng đèn tại vị trí thích hợp (thường là vào vị trí của chấn lưu cũ).
- Kết nối đầu vào của bộ điều khiển với nguồn điện 220VAC.
- Kết nối đầu ra của bộ điều khiển với 2 đui đèn như sau : (+) của bộ điều khiển vào 1 đui đèn, (-) của bộ điều khiển vào 1 đui đèn còn lại, đánh dấu lại.

BƯỚC 5 

- Lắp trở lại máng đèn vừa tháo ra vào vị trí cũ.
- Lắp đặt đèn tuýp led t5 /T8 vào máng đèn,lắp đặt (+) của bóng đèn vào đui đèn đánh dấu (+), lắp đặt đầu (-) của bóng đèn vào đui đèn đánh dấu (-).

BƯỚC 6 

Kết nối nguồn điện, kiểm tra hoạt động của đèn và vệ sinh máng đèn.

 

Dựa vào sơ đồ và hướng dẫn trên, người tiêu dùng hoàn toàn có thể tự thay thế đèn của mình. Nếu trong quá trình lắp đặt và sử dụng, có bất kì thắc mắc và khó khăn gì, bạn có thể đến ĐẠI LÝ VIỆT VƯƠNG ( nơi mua snả phẩm) để được hỗ trợ chi tiết, hoặc gọi Hotline : 0433.120.954